Privaatsuspoliitika

Isikuandmete töötlemine Instant Norge AS-is

Privaatsus on meie jaoks oluline ja oleme mures, et meieni jõudnud isikuandmeid töödeldakse ohutult ja kooskõlas kehtivate privaatsusseadustega. Siit leiate teavet selle kohta, kuidas käsitleme saadud isikuandmeid. Seda deklaratsiooni võidakse ajakohastada ja muuta.

Kui võtate meiega ühendust, töötleme teie isikuandmeid. Sellest privaatsuspoliitikast leiate teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid kogutakse, miks me seda teeme ja teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega.

1. Millist teavet me kogume ja miks me seda teeme
Kogume ja kasutame teie isikuandmeid erinevatel eesmärkidel olenevalt sellest, kes te olete ja kuidas me teiega ühendust võtame. Töötleme isikuandmeid teenuste pakkujana turunduseesmärkidel ja seoses meie veebisaidi www.instant.no külastustega

Kogume siin toodud eesmärkidel järgmisi isikuandmeid:
Kliendiinfo: Töödeldakse järgmisi isikuandmeid: Kontaktisiku nimi, e-posti aadress, telefoninumber ja aadress. Isikuandmete töötlemine toimub nõusoleku alusel, kokkuleppe täitmiseks või pärast huvide tasakaalustamist.

Saatke turundust, uudiskirju ja andke teavet meie ettevõtte kohta. Töödeldakse järgmisi isikuandmeid: Kontaktisiku nimi, e-posti aadress, telefoninumber ja aadress. Saate oma nõusoleku oma kontaktandmete säilitamiseks igal ajal tagasi võtta. Seejärel kustutame teie kontaktandmed turundusalgatuse ja/või uudiskirja meililistist.

Vastake meile saabuvatele päringutele. Töödeldakse järgmisi isikuandmeid: kontaktisik, e-posti aadress, telefoninumber ja aadress, samuti kõik isikuandmed, mis võivad päringust tuleneda. Oleme seda mõelnud nii, et see on sageli vajalik, et saaksime teid aidata selles, mis teid huvitab.

Veebianalüüs ja küpsised. Teave meie veebisaidi www.instant.no kasutamise kohta

2. Isikuandmete avaldamine teistele
Me ei edasta teie isikuandmeid teistele, välja arvatud juhul, kui selliseks avaldamiseks on seaduslik alus. Sellise aluse näited on tavaliselt teiega sõlmitud leping või õiguslik alus, mis nõuab meilt teabe avaldamist.

3. Säilitusaeg
Säilitame teie isikuandmeid enda juures nii kaua, kui see on vajalik isikuandmete kogumise eesmärgil.

See tähendab näiteks, et isikuandmed, mida töötleme teie nõusoleku alusel, kustutatakse, kui te oma nõusoleku tagasi võtate. Isikuandmed, mida töötleme teiega sõlmitud lepingu täitmiseks, kustutatakse, kui leping on täidetud ja kõik lepingulisest suhtest tulenevad kohustused täidetud. Oleme kohustatud teatud teavet säilitama teatud aja. Teave kustutatakse seejärel, kui säilitusperiood on lõppenud.

4. Teie õigused teie isikuandmete töötlemisel
Teil on õigus nõuda juurdepääsu teie kohta töödeldavatele isikuandmetele, nende parandamist või kustutamist. Samuti on teil õigus nõuda piiratud töötlemist, vastuväiteid töötlemisele ja nõuda õigust andmete teisaldatavusele. Nende õiguste sisu kohta saate täpsemalt lugeda Norra andmekaitseameti veebisaidilt: www.datatilsynet.no

Oma õiguste kasutamiseks peate meiega kirjalikult ühendust võtma. Vastame teie päringule meile esimesel võimalusel ja hiljemalt 30 päeva jooksul.

Võime paluda teil kinnitada oma isikut või esitada lisateavet, enne kui lubame teil meiega oma õigusi kasutada. Teeme seda selleks, et olla kindlad, et anname juurdepääsu teie isikuandmetele ainult teile – mitte kellelegi, kes teid teeskleb.

Võite oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks meie poolt igal ajal tagasi võtta, kui olete selle andnud. Lihtsaim viis seda teha on võtta meiega kirjalikult ühendust aadressil post@instant.no

5. Kaebused
Kui arvate, et meie isikuandmete töötlemine ei ole kooskõlas siin kirjeldatuga või rikume muul viisil privaatsusseadustikku, võite esitada kaebuse Norra andmekaitseametile.

Teavet Norra andmekaitseametiga ühenduse võtmise kohta leiate Norra andmekaitseameti veebisaidilt: www.datatilsynet.no.

6. Muudatused
Kui meie teenustes või isikuandmete töötlemise eeskirjades peaks toimuma muudatusi, võib see kaasa tuua muudatusi siin esitatud teabes. Kui meil on teie kontaktandmed, teavitame teid nendest muudatustest. Vastasel juhul on värskendatud teave meie veebisaidil alati hõlpsasti kättesaadav.