KKK

Norra tööinspektsioon hoiatas, et hakkavad edaspidi illegaalse töö eest rohkem ja karmimaid trahve väljastama. Ka Norra tööinspektsioon on teatanud kontrollide arvu suurendamisest tulevikus. Täieliku ülevaate saamine erinevate kõrgusega töövormide nõuetest võib olla keeruline. Seetõttu leiate altpoolt nimekirja, mis aitab teil teada saada, milliseid nõudeid tuleb tõstukiga töötamisel täita.

Tõstuk: Peab olema CE-märgisega

Seda peab igal aastal kontrollima ekspert

Peab sobima tehtava töö jaoks

Tõstukiga peab kaasas olema kasutusjuhend

Peab olema ülekoormussüsteem ja hädalangetamine

Tõstuki kasutajatel peab olema dokumenteeritud praktiline ja teoreetiline koolitus

Tellingutel või treppidel, mis on maapinnast kõrgemal kui 2,0 m, peavad alati olema käsipuud. Kui tellingutelt alla kukkudes tekib erilisi ohumomente, peavad tellingutel või juurdepääsul olema piirded ka madalamatel kõrgustel.

2015. aastal kehtestas Töö- ja Sotsiaalministeerium tööde teostamise määrustes uued reeglid. Reeglid on eriti olulised kõigile, kes tellinguid paigaldavad. Allpool on lühike tutvustus tellingute ja tellingute kasutajate koolitamise reeglitest.

Tellingute paigaldajad

Varem oli 5 meetri ja enama kõrguste tellingute kokkupanemisel nõutav vaid dokumenteeritud koolitus. Seda on nüüd tugevdatud dokumenteeritud koolituse nõude kehtestamisega tellingute monteerimiseks 2 meetri kõrguselt platvormilt. Lisaks on koolitusele esitatavad nõuded jagatud kolme klassi. Kahe madalaima klassi nõuded on oluliselt leebemad kui kõrgeima klassi jaoks.

Jaotus on järgmine:

Tellingute kõrgus 2-5 m: Tellingute monteerimiseks alates 2-5 m on nõutav dokumenteeritud koolitus, milles on vähemalt 7,5 tundi teooriat + 7,5 tundi praktilist harjutust. (§ 17-2)

Tellingute kõrgus 5-9 m: Tellingute monteerimiseks alates 5-9 m on nõutav dokumenteeritud koolitus, mis koosneb vähemalt 15 tundi teooriat + 15 tundi praktikat. (§ 17–3)

Kõik tellingute kõrgused (Tellingute paigaldaja): Kõikide tellingute, ka üle 9 m, kokkupanemiseks on vajalik dokumenteeritud koolitus 36 tundi teooriat + 72 tundi praktilist koolitust + 6 kuud praktikat. Need, kes panevad kokku tellinguid, mis ei järgi tarnija monteerimisjuhendis toodud standardkorraldust, peavad olema ka sellise dokumentaalselt tõendatud väljaõppega, sõltumata tellingute kõrgusest. (§ 17–4) Koolituse sisule on kõigis kolmes rühmas ranged nõuded. Koolitusel tuleb eelkõige arvestada ohtudega, mida tellingute kokkupanemisega kaasneda võib. Muuhulgas tuleb üle vaadata tellingute montaaži, demonteerimise ja muutmise plaanid, tellingute ohutus kõikides faasides, meetmed kukkumisohu vähendamiseks, tellingute materjali hindamine, ilmastikuolude mõju ohutusele. Selle tagajärjeks võivad olla tellingutest, koormustest ja tellingute kontrollimisest, aga ka muudest riskiteguritest, nagu tellingute kokkupanek, demonteerimine ja vahetamine. Seetõttu peab teil olema dokumentatsioon selle kohta, et praktiline ja teoreetiline koolitus on läbitud vastavalt reeglitele, et saaksite paigaldada üle 2 m tellinguid.

Norras on kõrgel töötamiseks ranged eeskirjad ja seda reguleerib  Norra Tööohutuse ja Töötervishoiu amet. Need eeskirjad kehtivad kõrgel töötavatele spetsialistidele, kuid eraisikute jaoks pole see nii range. Üldises plaanis võib öelda, et eraisikud, kes hakkavad tellinguid iseseisvalt kasutama, ei vaja tellingute kursust (NB: kui tellingud on oma tarbeks). Oluline on hoolikalt järgida tarnija kasutusjuhendit. Eraisikuna võib juhtuda, et teil on tööandja vastutus – seega on siin oluline oma rolli ja vastutuse teadvustamine.

Enne kasutamist peab kvalifitseeritud isik tellinguid kontrollima. Kvalifitseeritud isikuks loetakse töötajat, kes on läbinud eeskirjade kohase koolituse. Näiteks loetakse töötaja, kes on läbinud määruse § 17-2 kohase koolituse, kvalifitseeritud isikuks kuni viiemeetrise ülemise tellingute põrandaga tellingute tegemiseks. Kuni tellingud on kasutusel, tuleb neid regulaarselt kontrollida. Tellinguid tuleb alati kontrollida pärast tormi, kui muud tingimused võisid stabiilsust ja tugevust mõjutada ning kui tellinguid ei ole kasutatud nädal või kauem.

 

    Ei leia vastust? Küsi meilt.